Entwurf mit Phantasiefiguration

GIRONCOLI, Bruno

Entwurf mit Phantasiefiguration, 1989-91
technique mixte sur papier
118 x 136 cm